there is an emoji-code for that: https://gitmoji.d...
# announcements
a
there is an emoji-code for that: https://gitmoji.dev